t: 2102588928, 2651070042
m: 6977558890, 6937494157

Ηλεκτρονική Δημοσίευση Ισολογισμών AE - ΕΠΕ - IKE


Επιλογές άναρτησης Ισολογισμών και εταιρικών αρχείων - Δωρεάν υπηρεσίες
Press Esc to close

Περί Ισολογισμών

Τι είναι ο Ισολογισμός;

Γενικά Ισολογισμό λέμε τον λογιστικό πίνακα που εμφανίζει τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις ενός οργανισμού ή μιας εταιρείας. Αναφέρετε σε  συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για ενιαίο νόμισμα.

Χωρίζεται σε τρία μέρη όπου όλα τα στοιχεία ταξινομούνται στις βασικές κατηγορίες του ενεργητικού των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων.
Ο παρακάτω τύπος αποτυπώνει το πώς διαμορφώνετε ο Ισολογισμός.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (=) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (+) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το ενεργητικό είναι  τα λειτουργικά  στοιχεία την εταιρείας ενώ παθητικό οι υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια. Επιπλέον, ο ισολογισμός παρουσιάζει, σε μια δεδομένη στιγμή, τα περιουσιακά στοιχεία, φυσικά και χρηματοοικονομικά, που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση.

Π.χ Ενεργητικό:

  • Η περιουσία της (χρηματοοικονομικά, ακίνητα - άυλα, συμμετοχές σε άλλες εταιρίες).
  • Η ποσότητα και η αξία των αποθεμάτων της.
  • Οι απαιτήσεις που έχει από τρίτους (εμπορικά και άλλα εισπρακτέα).
  • Πόσα και ποια είναι τα χρηματικά διαθέσιμα (το ταμείο και τα χρήματα στις τράπεζες).


Π.χ Υποχρεώσεις:

  • Δανεισμός.
  • Τραπεζικά παρατραβήγματα.
  • Χρεώστες και προπληρωμές.
  • Αναβαλλόμενη φορολογία.


Π.χ Ιδίων κεφαλαίων

  • Μετοχικό Κεφάλαιο
  • Αποθεματικά

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση

 

Want NewsLetter? - Συμπληρώστε το email σας:
    Προσθήκη!  

comdocs © 2013 - 2022 powered by C O D E W I L D Επιστροφή στην κορυφή