t: 2102588928, 2651070042
m: 6977558890, 6937494157

Ηλεκτρονική Δημοσίευση Ισολογισμών AE - ΕΠΕ - IKE


Επιλογές άναρτησης Ισολογισμών και εταιρικών αρχείων - Δωρεάν υπηρεσίες
Press Esc to close

'Ασε, την δική σου εταιρεία να είναι η επόμενη!
Πληκτρολογήστε το domain και επιλέξτε την καταλήξη που επιθυμείτε!
www.      Διαθεσιμότητα
Συμπληρώσστε το όνομα: π.χ etairia-anakiklosis
  


Συχνές Ερωτήσεις για Δημοσίευση Ισολογισμών Online

Πρέπει η εταιρεία μου να έχει domain name;

Εφόσον η δημοσίευση γίνετε ηλεκτρονικά θα πρέπει η εταιρεία για την οποία δημοσιεύετε αρχεία να έχει ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ στα στοιχεία της, domain name.
 

  • Εάν δεν έχει domain name τότε μπορεί να αγοράσει μέσω της comdocs.
  • Εάν έχει domain name το οποίο δεν χρησιμοποιείτε από κάποιο site, τότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να επωφεληθεί το κόστος αλλά και την πλατφόρμα της comdocs για τις δημοσιεύσεις της. Απαραίτητο είναι, στην περίπτωση αυτή, να δηλώσει τους name servers της comdocs καθώς επίσης ο διαχειριστής της να είναι πάντα ενήμερος για το πότε λήγει το domain name από την υπηρεσία που το αγόρασε.
  • Εάν έχει site η εταιρεία τότε προτείνουμε 2 επιλογές:


Επιλογή α) Δημοσιεύει τους ισολογισμούς στο site της μέσω της πλατφόρμας της comdocs. Αυτό για να γίνει θα πρέπει ο κατασκευαστής τoυ site να προσαρμόσει σε συγκεκριμένο σημείο στην σελίδα (πχ Μενού Οικονομικά)  ένα μορφοποιημένο κομμάτι HTML το οποίο είναι διαθέσιμο από την πλατφόρμα μας,

Επιλογή β) Να αγοράσει νέο domain name ίδιο με αυτό που έχει η εταιρεία του και να προσθέσει ένα πρόθεμα (πχ company–finance.gr). Με αυτό τον τρόπο αποφύγετε να έχετε μαζί το εμπορικό/διαφημιστικό κομμάτι με το οικονομικό. Έτσι τα οικονομικά στοιχεία αναρτούνται σε ένα άλλο site παρόμοιο domain name

Μετά την δημοσίευση τελειώσαμε;

Οι Α.Ε και Ε.Π.Ε.  που έχουν κάνει αυτοαπογραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο έχουν πλέον αποκτήσει τον αριθμό ΓΕ.ΜΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.   Η δημοσίευση στο ΦΕΚ, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική.
Ολες οι εταιρείες εάν δεν έχουν  δηλώσει την ιστοσελίδα τους (web site)  κατά την απογραφή τους στο  Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να το κάνουν πριν την δημοσίευση του Ισολογισμού, με μία  αίτηση προς το Γ.Ε.ΜΗ. (παράβολο 10€ για την καταχώρηση).
Οι εταιρείες πρέπει να έχουν υπόψη, ότι κάθε φορά που πραγματοποιούν ανάρτηση ισολογισμού στην ιστοσελίδα τους, οφείλουν και να τη γνωστοποιούν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη και αντιμετωπίζει ακυρότητα των πράξεων».

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε πριν καταθέσετε τα δικαιολογητικά;

Η γνωστοποίηση στο ΓΕΜΗ μπορεί να γίνει με τα έντυπα των αιτήσεων που χρησιμοποιεί κάθε επιμελητήριο .
Μαζί με την γνωστοποίηση (αίτηση) πρέπει να επισυνάπτονται :

α) Σχετική εκτύπωση από την ανάρτηση που έγινε στην ιστοσελίδα της εταιρείας (screen-shot).
β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση για την δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ .(όπως αυτά αποστέλλονταν και στην νομαρχία τα προηγούμενα έτη).
- Ισολογισμό Χρήσης (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων,  νόμιμα υπογεγραμμένα.)*
- Αποτελέσματα χρήσεως (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων,  νόμιμα υπογεγραμμένα.)
- Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων,  νόμιμα υπογεγραμμένα.)
- Προσάρτημα (Το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων εις διπλούν)
- Έκθεση ΔΣ για ΑΕ/ή Διαχειριστών ΕΠΕ
- Έκθεση Ελεγκτών (αν απαιτείται)
- Διπλότυπο είσπραξης δημόσιου Ταμείου και Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) για δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αξία με ΤΑΠΕΤ: 544,67 €).


*(Κάποια επιμελητήρια απαιτούν εδικότερα οι ισολογισμοί να υποβάλονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ θα κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή  και όχι ως φωτοαντίγραφα  , σε ηλεκτρονική μορφή σε .pdf με ανάλυση 200 - 300 dpi, που θα προέρχεται από το αρχείο δημιουργίας του. - Οι υπογραφές του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διαχειριστή και Υπεύθυνου λογιστηρίου να είναι πρωτότυπες.)

Χρήσιμα έγγραφα;

Είδος Αιτήσεις
Επαγγελμετικό Επιμελητήριο
Καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ
Καταχώρησης ιστοσελίδας ΕΒΕΑ
Καταχώρησης ιστοσελίδας ΒΕΑ
Καταχώρησης ιστοσελίδας - Γενικό
Καταχώρησης οικονομικών καταστάσεων ΕΒΕΑ
Καταχώρησης οικονομικών καταστάσεων ΒΕΑ
Καταχώρησης οικονομικών καταστάσεων - Γενικό
Καταχώρησης οικονομικών καταστάσεων ιστοσελίδας - Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Για πόσο καιρό θα είναι τα αρχεία μου δημοσιευμένα;

Για όσο καιρό επιθυμείτε ή μέχρι το τέλος της συνδρομή για τη κάθε εταιρεία. Έχετε πλήρη διαχείριση των δεδομένων και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τα απενεργοποιήσετε ή και να τα αναδημοσιεύσετε όποτε εσείς κρίνετε σωστά.

Υπάρχουν άλλες χρεώσεις;

Η μοναδική χρέωση είναι η ετήσια συνδρομή η οποία θα πρέπει να ανανεωθεί  12 μήνες μετα. Θα λάβετε σχετικό email

Τι χρειάζεται από «εμένα»;

Το μόνο που χρειαζόμαστε από εσάς είναι εφόσον γίνετε μέλη να καταχωρήσετε την εταιρεία σας και να ανεβάσετε τα ηλεκτρονικά σας αρχεία.  Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε  βοήθεια, επικοινωνήσετε μαζί μας για  να μας αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή τον ισολογισμό σας καθώς και όποια άλλα στοιχεία είναι διαθέσιμα (λογότυπο, εταιρικό προφίλ, στοιχεία επικοινωνίας).

Μόλις έχω αναρτημένο τον ισολογισμό μου έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις μου;

Θα πρέπει να γίνει ανακοίνωση της ανάρτησης της ιστοσελίδας σας στο οικείο μητρώο. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απευθυνθείτε στο λογιστή σας ή στο λογιστικό γραφείο που συνεργάζεστε.

Πότε θα πρέπει να ξανά επικοινωνήσω μαζί σας;

Μετά από ένα χρόνο θα επικοινωνήσουμε για να ανανεώσουμε την φιλοξενία των δεδομένων σας και να αναρτήσουμε τον επόμενο ισολογισμό σας. Παρόλα αυτά για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε αναφορικά με το site, είμαστε στη διάθεση σας να σας προσφέρουμε λύσεις  – καθώς η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο διαδίκτυο.

Τι σημαίνει service on demand;

Εάν δε καλύπτεστε με τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και χρειάζεστε κάτι άλλο, (πχ διαχείριση πελατολογίου), το τμήμα της πληροφορικής θα εκτιμήσει τον χρόνο υλοποίησης και θα επιβαρυνθείτε με το κόστος.

Τι γίνετε σε περίπτωση λάθος ανάρτησης;

Μπορείτε να την αφαιρέσετε από τα δημοσιευμένα αρχεία από την ενότητα διαχείρισης αρχείων. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή αδυναμία αφαίρεσης της ανάρτησης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μπορώ να αναρτήσω την  πρόσκληση Τακτική Γενικής Συνέλευσης;

Ανώνυμες Εταιρείες οι οποίες έχουν υποχρέωση να δημοσιεύσουν την πρόσκληση της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου  2190/20, την αναρτούν τώρα εύκολα και απλά  στην ιστοσελίδα της εταιρείας μαζί με τον ισολογισμό.

Τι κερδίζω με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο;

Η Comdocs με την νέα υπηρεσία του Ηλεκτρονικού φακέλου σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα αρχεία  των εταιρειών που διαχειρίζεστε έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα από εσάς οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε από όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν φυλλομετρητές (browsers) , PC, Mobile, Tablet. Κατά αυτόν τον τρόπο όλα τα αρχεία είναι αρχειοθετημένα βάση του ΕΤΟΥΣ που έχετε δηλώσει και δεν χρειάζεται επιπλέον επέμβαση από εσάς. Στον ηλεκτρονικό φάκελο περιέχονται όλα εκείνα τα αρχεία τα οποία έχετε αποθηκεύσει για συγκεκριμένο έτος και μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή .ZIP. Επιπλέον στο προφίλ της εταιρείας σας θα δείτε όλα τα αρχεία εκείνα δημοσιευμένα ή όχι αρχειοθετημένα με βάση το Έτος.

Μην ξεχνάτε, πως για οποιαδήποτε απορία σας να επικοινωνείτε μαζί μας.


'Ασε, την δική σου εταιρεία να είναι η επόμενη!
Πληκτρολογήστε το domain και επιλέξτε την καταλήξη που επιθυμείτε!
www.      Διαθεσιμότητα
Συμπληρώσστε το όνομα: π.χ etairia-anakiklosis
  

 

Want NewsLetter? - Συμπληρώστε το email σας:
    Προσθήκη!  

comdocs © 2013 - 2022 powered by C O D E W I L D Επιστροφή στην κορυφή